بازدید و سرکشی مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران و هیئت همراه از اداره کل راه و شهرسازی و آب منطقه ای (مورخ 98/03/27 پیگیری مناسب سازی دستگاه، هماهنگی و نظارت بر برنامه های حوزه ایثار و شهادت، نظارت بر چگونگی اجرای قوانین کاربردی ایثارگران و...
بازدید و سرکشی مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران و هیئت همراه از اداره کل راه و شهرسازی و آب منطقه ای (مورخ ۹۸/۰۳/۲۷ پیگیری مناسب سازی دستگاه، هماهنگی و نظارت بر برنامه های حوزه ایثار و شهادت، نظارت بر چگونگی اجرای قوانین کاربردی ایثارگران و...
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
منبع دفتر امور ایثار گران استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۲۴۳

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی