جلسه شورای فرهنگی استانداری با حضور معاون توسعه مدیریت ومنابع استاندار
جلسه شورای فرهنگی استانداری با حضور معاون توسعه مدیریت ومنابع استاندار
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۷۸۳

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی