تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۱
حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار در جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان راز وجرگلان
حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار در جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان راز وجرگلان
منبع : روابط عمومی فرمانداری شهرستان رازوجرگلان